„Международни фотографски срещи“  с тема „Социален топос“ ще покажат места, събития и хора с общата идея за времето и пространствата, където живеем, ще ни провокира към сравнение, съгласие или отрицание на образите, представени пред нас от артиста фотограф. Топосите – тематичното поле на изложбите – са определени от икономическите, политическите и индивидуалните човешки норми с фокус човека, живеещ във или извън тях. Ще бъдат показани осем изложби, които не само трябва да видим, но и да осмислим, за да почувстваме връзките на сложния визуален език на медиума фотография с нашата ежедневна реалност и съвременното изкуство.

Топосите – тематичното поле на изложбите – са определени от икономическите, политическите и индивидуалните човешки норми с фокус човека, живеещ във или извън тях. .

 

Изложбите се откриват в присъствието на Якоб Ауе Собол и Сара Собол, Райнер Ридлер, Марко Ригамонти, Владимир Василев, Мате и Марк Барта, Томас Опиц – директор на галерия „Тобе“, Чагла Сарач – „Архив и изследователски център Ара Гюлер“, съветник по изкуствата на “Доуш груп”, Туана Пулак и Ясемин Йозюе от Ара Гюлер музей, Никола Михов и Филип Лхамсурен.

 

 

Артистичен директор и куратор на фестивала е

доц. д-р Никола Лаутлиев.

PLOVDIV