INTERNATIONAL MEETINGS OF PHOTOGRAPHY /// SIGNS REMAIN ///

PLOVDIV /// 18/31.10.2018

 

Assoc. prof. Georgi Lozanov

Vessela Nozharova

Katya Gadzheva PhD

Antoan Bozhinov, PhD,

През месец октомври 2018 година Международните фотографски срещи ще фокусират вниманието върху един все още недостатъчно дискутиран както сред широката общественост, така и сред специалистите период от развитието на българската фотография – последните две десетилетия преди политическата промяна през 1989 година, а именно 1970-1989 година. Това е времето, в което у нас настъпва прелом в разбирането и осмислянето на фотографията – от документ и отражение на съществуващото, тя се превръща в художествено произведение, в средство не само за предстваняне, но и за тълкуване на действителността. На родната фотографската сцена се появява авторът, а заедно с него и фотографският зрител, търсещ нови емоции и визуални преживявания.

И този път, както и в предишните издания на Международните фотографски срещи, целта на организаторите е да бъде направена връзка между миналото и настоящето, като на публиката се представят от една страна експозиции от документална и артистична фотография от периода, а от друга – кръгла маса и дискусия, които да фокусират вниманието върху въпросите как приемаме, оценяваме и надграждаме социалистическото си фотографско неследство. Факт е, че подобна равносметка отдавна е направена в повечето бивши социалистически страни, но у нас тя сериозно закъснява, а това рефлектира върху пълноценното и задълбочено изследване на постсоциалистическото и съвременното изкуство в България, тъй като проследяването на причинно-следствените връзки с не чак толкова далечното ни минало със сигурност би дало яснота на много от процесите, характеризиращи художествения/фотографския живот днес.