back

Субективен документализъм в българската фотография (1970-1991 г.)

 

Куратор: Антоан Божинов

 

В периода на социализма под „документална фотография“ в България се разбира едва ли не само снимане на документи. В същото време в световната практика се натрупва огромно количество емпиричен материал, което определя характеристиките, границите и семантичните нюанси на термина. В изследването си Антоан Божинов разглежда исторически оформилите се пространства на фотодокументализма и ги съпоставя с работата на някои български автори в периода 1970-1991 г., което му помага да дефинира термина „субективен документализъм“ в страната ни за този период. Настоящата изложба представя колекции на някои от разгледаните в дисертационния труд във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“ български автори.